Specialist i formidling af fagligt stof

Hvad tilbyder jeg?

  • Mistænker du, at din flotte hjemmeside indeholder stave- og kommafejl?  
  • Trænger dine faglige udgivelser til at blive redigeret sprogligt og visuelt?
  • Mangler dine publikationer en faglig dybde i form af tal, fakta og eksempler?
  • Kunne dine faglige tekster gøres vedkommende gennem casestories?
  • Vil du undgå, at dine videnskabelige artikler bliver misforstået?
  • Vil du bruge de sociale medier til at skabe opmærksomhed om din faglighed?
  • Ville et bedre layout forbedre læsbarheden af dit nyhedsbrev?
  • Vil du udgive publikationer, der er korrekte, forståelige og attraktive?
  • Skal det være på både dansk og/eller engelsk?