Hvem er jeg?

Den første gang jeg opdagede glæden ved faglig formidling var som nyuddannet ingeniør. Jeg var blevet ansat på avisen Ingeniøren, hvor jeg hurtigt blev ansvarlig for dækningen af bioteknologi, netop som denne teknologi for alvor ramte Danmark i 1990’erne. Debatten om gensplejsning forplumredes hurtigt af skyttegravslignende propaganda fra både tilhængere og modstandere. Det var et klassisk eksempel på, hvordan eksperter kan tale hen over hovederne på ikke-eksperter. For en journalist ny i gårde var det en spændende tid. Jeg fandt også ud af, at jeg var god til faglig formidling.   

Siden dengang har jeg arbejdet med faglig kommunikation i mange sammenhænge. I flere år har jeg boet i Zambia, hvor jeg har udgivet mit eget nyhedsmagasin om politik, økonomi, udvikling og andre samfundsforhold. Jeg har også haft min egen konsulentvirksomhed som skrivende redaktør af faglige rapporter, hæfter, bøger og hjemmesider. Ofte har jeg varetaget udgivelsen af mine klienters publikationer fra start til slut. Andre gange har jeg udelukkende redigeret tekst, visuelle og interaktive virkemidler. Fagligheden har altid været i orden.

Senest er jeg begyndt at arbejde med biografier, som jeg betragter som en form for faglig kommunikation. Ganske vist er biografier subjektive livsberetninger, men de er bundet af en relativ objektiv, historisk kontekst. Biografier giver mig et menneskeligt modspil til den faglige kommunikation. 

I 2018 vendte jeg hjem til Danmark, og jeg arbejder nu som faglig redaktør/skribent/grafiker på freelance-basis. Jeg har slået mig ned på Bogø med nem adgang til de sydsjællandske øer, store dele af Sjælland og København.