Faglig formidling

Det er blevet vanskeligere at skelne mellem fakta og løgne. Sociale medier har gjort hver mand til ekspert. Videnskaben skal nok sejre i det lange løb, men det er blevet vigtigere end nogensinde at kommunikere faglig viden i øjenhøjde. Det handler om at forenkle uden at forsimple. Kompleks viden skal formidles korrekt, klart og med respekt for målgrupper, genrer og medier. Ved at bygge bro mellem specialisterne og resten af samfundet undgår vi, at faglig viden bliver erstattet af meninger og tilfældige synspunkter. Formidling af teknologi og videnskab (natur, samfund og humaniora) er mit speciale.

Hvad tilbyder jeg?

Faglig formidling går på tværs af en lang række genrer. Vi kender begrebet fra manualer, datablade, tekniske rapporter og videnskabelige artikler. Men i sin mest enkle definition handler faglig formidling blot om at gøre andre klogere på et emne. Nyhedsbreve, magasiner, aviser og mange bøger formidler faglig viden. Faglig formidling er også en essentiel del af udstillinger, kampagner og oplysningsarbejde, og komplekst stof kan danne grundlaget for en fokuseret PR-indsats gennem annoncer, brochurer, plakater og årsberetninger.  

Internettet er et ideelt medie til formidling af faglig viden. Først og fremmest fordi det giver direkte adgang til langt de fleste målgrupper. Det er her mange mennesker finder deres informationer i dag. Ydermere er her-og-nu formidling af komplekst stof noget de sociale medier er rigtig gode til, idet budskabet kan gøres personligt ved hjælp af fotos, videoer og interaktive modeller. 

Jeg har over 20 års erfaring med faglig kommunikation. Mine klienter er lovgivere, internationale organisationer, virksomheder, tekniske specialister og forskere. De varetager vigtige funktioner i samfundet, og de sidder inde med en masse viden, men de er ikke altid lige gode til at formidle den. Jeg hjælper dem med at producere overskuelige og overbevisende publikationer.  

Emnemæssigt har jeg redaktionel erfaring med kemi, bioteknologi, medicin, miljø, klima, naturbevarelse, udvikling, ligestilling, økonomi, politik og industri.
Formidling der skaber mening i kompleksitet